UPLOAD FREE

UPLOAD_FILES TOP_DOWNLOAD WEBDIEN.COM
Loading

Quy định:

  • Dạng file chấp nhận: rar, zip, pdf, doc
  • Kích thước file upload: 20 MB
  • Nên upload tài liệu học tập, tài liệu kỹ thuật, nén file lại trước khi upload.
  • Không upload phim, nhạc vì chúng không có bản quyền.

Từ máy Link Tôi đồng ý với quy định trên !.